2-12 maart Internationale Vrouwendag in Delft

Zoals veel van mijn relaties weten, zet ik mij in voor Internationale Vrouwendag in Delft.  Dit jaar is het thema van Internationale Vrouwendag ‘economische zelfstandigheid’. Het 8 maart Comité uit Delft heeft als lokale invulling van dit thema: “de bron van de vrouw” gekozen. Honderd jaar na de eerste acties op gelijke rechten voor vrouwen is 8 maart nog steeds een moment in het jaar om te focussen op de positie van de vrouw.

Het 8 Maart Comité zal aan 8 vrouwen -die het verdienen om bekender te zijn in Delft- de Power Award 2015 uitreiken. Het zijn vrouwen van verschillende leeftijden en culturele achtergronden, van hoogleraar tot postbode, die dag in dag uit betrokken zijn en zich inzetten voor de stad Delft en de inwoners. Deze bijzondere vrouwen worden ook geportretteerd en geïnterviewd. Zie voor meer informatie: http://internationalevrouwendagdelft.nl/power-award

Poster-2015-Delft-intl-women-s-day-festival-300x215Wilt je meer weten, naar een workshop, film, discussie of lezing?
Kijk dan op de website: http://internationalevrouwendagdelft.nl/