Schrijf jij al vanuit je klant?

Een wervende tekst begint met denken van schrijven vanuit je klant. Een dooddoener? Wist je dit al?

Toch hebben mensen vaak de neiging om te schrijven vanuit zichzelf, vanuit de zender of de eigen organisatie. Of ze schrijven over hun klanten in plaats van voor hun klanten. Keer op keer kom ik het tegen. Je spreekt iemand echter veel meer aan als je schrijft vanuit hun positie.
Zo simpel is het:

Iets wat geschreven is vanuit de zender/verkoper
Ik geef/ Er wordt gegeven
Ik vertel/ Er wordt verteld
Ik verkoop mooie vazen
Ik organiseer/Er wordt georganiseerd

….herschrijf je zo vanuit de ontvanger/koper:
Je krijgt
Je hoort, luistert,
Je kunt kiezen uit…
Je kunt meedoen…

Tip 1: Hoe specifieker het werkwoord hoe beter!
Wat doet je klant bijvoorbeeld, als de klant ‘meedoet’? Meedoen kan zijn:

– Meediscussiëren? Discussieer mee
– Vragen stellen? Stel je vragen aan
– Ontspannen
– Maak je eigen ….
– Uitproberen.
– Ontdek de gedachten van…
– Ontraadsel de geheimen van…
– Proef, ruik en voel…

Tip 2: gebruik actieve zinsconstructies:
Deze workshop wordt georganiseerd voor jonge moeders, verander je in:
Ben je net moeder, kom dan leren hoe je……

Kijk eens naar je eigen teksten en hoe vaak ben jezelf of je bedrijf het onderwerp en zijn je klanten het leidend voorwerp? Tijd om dat de veranderen! Je kunt het.
Zo bereik je meer effect met je tekst!

Uit: Training Een marketingcampagne in 1 middag.